Auxiliar de Consultorio Dentario

Requisitos:

  • Com experiência em carteira
  • Disponibilidade de horario
  • Curso de ACD

Beneficios:

  • Salario da categoria
  • Outros beneficios na entrevista